Nước yến hạt Chia cao cấp 75G | NƯỚC YẾN THƯỢNG HẠNG GIÚP HẠ ĐƯỜNG HUYẾT, GIÀU CHẤT XƠ

745,000₫

SKU:1000

Thương hiệu: Kinohimitsu Super Food

Tình trạng: Còn hàng

 Nước yến hạt Chia cao cấp 75G | NƯỚC YẾN THƯỢNG HẠNG GIÚP HẠ ĐƯỜNG HUYẾT,  GIÀU CHẤT XƠ
 Nước yến hạt Chia cao cấp 75G | NƯỚC YẾN THƯỢNG HẠNG GIÚP HẠ ĐƯỜNG HUYẾT,  GIÀU CHẤT XƠ
 Nước yến hạt Chia cao cấp 75G | NƯỚC YẾN THƯỢNG HẠNG GIÚP HẠ ĐƯỜNG HUYẾT,  GIÀU CHẤT XƠ
 Nước yến hạt Chia cao cấp 75G | NƯỚC YẾN THƯỢNG HẠNG GIÚP HẠ ĐƯỜNG HUYẾT,  GIÀU CHẤT XƠ
 Nước yến hạt Chia cao cấp 75G | NƯỚC YẾN THƯỢNG HẠNG GIÚP HẠ ĐƯỜNG HUYẾT,  GIÀU CHẤT XƠ
 Nước yến hạt Chia cao cấp 75G | NƯỚC YẾN THƯỢNG HẠNG GIÚP HẠ ĐƯỜNG HUYẾT,  GIÀU CHẤT XƠ
 Nước yến hạt Chia cao cấp 75G | NƯỚC YẾN THƯỢNG HẠNG GIÚP HẠ ĐƯỜNG HUYẾT,  GIÀU CHẤT XƠ