GIAO HÀNG

I. Đơn Đặt Hàng trên Website Venus sẽ được giao trên phạm vi toàn quốc đến địa chỉ mà Khách Hàng chỉ định trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Venus sẽ thông báo cho Khách Hàng trong trường hợp việc giao hàng không thể thực hiện vì bất kỳ lý do gì.

II. Dịch vụ giao hàng:

Giao hang tiêu chuẩn - Áp dụng toàn quốc:

        Sau khi chúng tôi xác nhận Đơn Đặt Hàng, Đơn Đặt Hàng sẽ được giao trong vòng:

 • Một (2) đến hai (3) ngày đối với địa chỉ giao hàng trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh
 • Ba (3) đến bảy (7) ngày đối với địa chỉ giao hàng ngoài phạm vi TP. Hồ Chí Minh
 1. Venus sẽ nỗ lực để giao hàng đúng chất lượng đến địa chỉ do Khách Hàng cung cấp.  Tuy nhiên Venus không thể đảm bảo thời gian giao hàng và Venus sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ nào liên quan đến dịch vụ giao hàng nếu sự chậm trễ này là do những nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát của Venus.
 2. Việc vận chuyển sẽ không được thực hiện vào Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ.
 3. Địa chỉ giao hàng không thể thay đổi sau khi Khách Hàng đã đặt hàng. Venus sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp được thông tin sai địa chỉ giao hàng.
 4. Venus có quyền rút lại việc giao hàng trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào đó liên quan đến khả năng tín dụng hoặc thông tin xác thực cá nhân của Khách Hàng.
 5. Phân định trách nhiệm của đơn vị vận chuyển trong việc cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận hàng:
  • Đơn vị vận chuyển có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo chứng từ/hóa đơn phải luôn được giao kèm với hàng hóa khi nhận hàng tại Venus. Đơn vị vận chuyển có quyền yêu cầu đơn vị gửi hàng phải mở niêm phong để kiểm tra chứng từ/hóa đơn giao kèm.
  • Ghi nhận, lập biên bản và thông báo cho Guardian trong trường hợp Khách Hàng phát hiện hóa đơn/chứng từ bị thất lạc/thiếu khi giao hàng cho Khách Hàng.